W sobotę 30 czerwca br. parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie przeżywała niecodzienną uroczystość. Tego dnia obowiązki pasterza parafii przejął o. Andrzej ALBINIAK OMI, dotychczasowy wikariusz parafii. . W obrzędzie wprowadzenia nowego proboszcza uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście. o. Andrzej  rozpoczął posługę proboszcza od sprawowania Mszy św., w której otrzymana przez niego posługa „ma swoje źródło i swój moment centralny.”
Ks. Kan. Adam OLSZEWSKI – dziekan dekanatu Iława-wschód,  po wprowadzeniu w istotę obrzędu i odczytaniu dekretu nominacyjnego dokonał symbolicznego przekazania kluczy do kościoła nowemu proboszczowi, by ten – jako „nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych jego pasterskiej trosce – kierował i zarządzał parafią jako niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej”.
Po homilii Ks. Kanonik Adam Olszewski przyjął od o. Andrzeja wyznanie wiary na znak jego osobistej wierności nauce Chrystusa, Ojcu Świętemu i doktrynie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, wypowiedziane wobec zgromadzonego Kościoła. Obrzęd przekazania urzędu zakończył się złożeniem przysięgi „wiernego wypełniania urzędu” przez nowego Proboszcza wobec wspólnoty Ludu Bożego.