NIEDZIELA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

 23.10.2022 r.

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN ORAZ MIEJSCA.

WSZYSTKIE MSZE TEJ NIEDZIELI

na ul. SZEPTYCKIEGO

CERKIEW św. Jana Apostoła

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 23).
800 Za + Annę Gałuszewską, męża Dionizego oraz ++ rodziców i rodzeństwo.
900 W intencji misji, misjonarzy i Przyjaciół Misji Oblackich.
1000 Za + Natalię Błażejewską w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Błażejewskich i Jabłońskich.
1300 Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu.
1730 Różaniec.
1800 Za ++ Katarzynę i Klemensa oraz Kazimierę i Józefa.

 

PONIEDZIAŁEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

24.10.2022 r.

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 24).
1730 Różaniec.
1800 1. O beatyfikację Sługi Bożego kleryka Alfonsa Mańki OMI, męczennika z okazji jego 105 rocz. urodzin.

2. Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji urodzin Jana.

WTOREK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

25.10.2022 r.

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 25).
1730 Różaniec.
1800 1. Za + Alicję i Wiktora Godlewskich, Leona, Bronisławę, Franciszka Godlewskich, Wenantynę i Mariana Deców, Reginę, Józefa i Lubomira Staniszewskich oraz Krystynę i Zdzisława Drewniaków.

2. Za + Lucynę Szraga w pierwszą rocznicę śmierci.

 

ŚRODA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

26.10.2022 r.

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 26).
1730 Różaniec.
1800 Za ++ Rafała Miłoska w 9 rocznicę śmierci, Agnieszkę Miłosek w 7 rocznicę i Wojciecha Miłoska w 1 rocznicę śmierci.

 

CZWARTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

27.10.2022 r.

700 Za + Wandę Morawską w 24 rocznicę śmierci.
1730 Różaniec.
1800 1. Za + Andrzeja Rucińskiego w dniu urodzin.

2. Za + Wandę Ewertowską (greg. 27).

 

PIĄTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

28.10.2022 r.

700 Za ++ Zofię Domurad oraz ++ z rodziny Domurad i Konieczny.
1500 Za ++ Tadeusza Bytnera, Tadeusza Zakrzewskiego, sąsiadkę Zdzisławę i ++ rodziców z obu stron.
1730 Różaniec.
1800 Za + Wandę Ewertowską (greg. 28).

 

SOBOTA  XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

29.10.2022 r.

700 Za + Czesławę Bytner.
1730 Różaniec.
1800 1. Za + Wandę Ewertowską (greg. 29).

2. Za ++ Urszulę i Tadeusza Pielenc, Małgorzatę i Józefa Reichel.

 

NIEDZIELA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

 30.10.2022 r.

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 30).
830 Za ++ Halinę Pączkowską w dniu urodzin oraz Krystynę Laskowską.
1000 Za ++  Bronisławę, Stanisława, Tadeusza, Henryka Martynów.
1130 Za ++ Williego Orłowskiego i Marzenę Ulatowską.
1300 Za ++ Michała, Genowefę i Jana Kozickich.

Chrzest: Kazimierz Leszek.

1730 Różaniec.
1800 Za ++ Edmunda Marchlewskiego z okazji urodzin.