„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice, w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego (7X),
  • oraz w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Historia Wspólnoty Żywego Różańca przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Iławie.

W 1963 r.  rektorem kościoła był o. Władysław  Łuczak OMI, który zorganizował pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie zrodziła się myśl założenia Żywego Różańca przy „czerwonym kościele”. Początki były trudne, gdyż kościół był rektoralny; mimo tego powstały 4 róże, które prowadziła jedna zelatorka, a następnie powołała kolejną zelatorkę.

W latach 1972 -1974 powstaje nowa parafia p.w. Przemienienia Pańskiego, funkcję pierwszego proboszcza objął o. Brunon Wielki OMI i opiekę nad Żywym Różańcem powierzono o. Kazimierzowi Szczepanikowi OMI. Wprowadził on nowy porządek w Żywym Różańcu i odtąd jedna zelatorka prowadzi  jedną  różę.

Obecnie funkcjonuje 8 róż matek i 3 róże ojców:

Róże Matek: 

Róża 1 – im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

Róża 2 – im. św. Hiacynty Marto.

Róża 3 – im. św. Heleny.

Róża 4 – im. św. Rity.

Róża 5 – im. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Róża 6 – im. św. Faustyny Kowalskiej

Róża 7 – im. bł. Karoliny Kózkówny.

Róża 8 – im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

Róże Ojców:

Róża 1 – im. św. Ojca Pio.

Róża 2 – im. św. Józefa.

Róża 3 – im. św. Jana Pawła II.

Wszystkich członków Żywego Różańca oraz osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnoty zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca na  spotkanie wspólnoty w salce parafialnej po porannej Mszy Św.  

W każdą pierwszą  niedzielę miesiąca o godz. 8:30 jest odprawiana Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.                                                                                  

Opiekunem duchowym wspólnoty jest:  o. Andrzej Albiniak OMI – proboszcz parafii.