Intencje mszalne 21.04.2019-28.04.2019

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21.04.2019

830 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Henryka Czaplińskich z okazji 40 rocz. ślubu (oraz dla całej rodziny)

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i wzrastanie w słowie Bożym dla wspólnoty Biblijnej „Betania”

1000 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jerzego Sierdzińskich z okazji 50 rocznicy ślubu (oraz dla całej rodziny)
1130 1. W 9 rocznicę śmierci Feliksa Ewertowskiego oraz ++ z rodziny Ewertowskich

2. Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze dla Jana i Bożeny Ferenc z okazji 45 rocz. ślubu oraz w intencji Patryka Welzant z okazji 18 rocz. urodzin

1300 1. Za ++ Emilię i Jana Rząców oraz ++ z rodziny

CHRZEST: ANNA PANOCKA

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. W intencji parafian i dobrodziejów

2. Za + Piotra Nowickiego (3/4)

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

22.04.2019

700 Za + Irenę Walendzik w 7 rocznicę śmierci
830 Za ++ Mariannę i Jana Jamiołów oraz Irenę, Andrzeja i Ryszarda
1000 Z podziękowaniem Bożej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz o łaskę zdrowia dla Krystyny i Franciszka oraz całej rodziny
1130 1. Za + Barbarę Neumann w 5 rocznicę śmierci oraz + Władysława Neumann

2. Za + Dariusza Frymer w 1 rocznicę śmierci

1300 Za + Kazimierza Waszczaka w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Waszczak i Waśkowskich

CHRZEST: MAGDALENA i IZABELA KOŁAKOWSKIE

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. W intencji parafian i dobrodziejów

2. Za + Mieczysława Kocińskiego (4/4)

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

23.04.2019

700 1. W intencji o. Wojciecha Kowalewskiego OMI z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w życiu kapłańskim i zakonnym oraz w posłudze

2. Za + Halinę Jagielską (1/1)

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha z okazji 90 rocznicy urodzin i imienin

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława z ok. 56 rocznicy ślubu

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

24.04.2019

700 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki

2. Za + Jerzego Treder z okazji imienin

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. Za + Paulinę Brzozowską

2. Za ++ Jana Godzieńskiego, Leokadię i Franciszka Maliszewskich oraz za ++ z rodziny

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

25.04.2019

700 1. Za + Piotra Nowickiego (4/4)

2. Za + Zbigniewa Bytnera w 15 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Bytner, Jagielskich, Lubijewskich i Świerczyńskich oraz za + Teresę Zakrzewską

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. Za + Czesława Kuśtę oraz ++ z rodziny

2. Za + Helenę i Bronisława Hermanowiczów, Jadwigę i Wacława Polaków, dziadków i rodzeństwo z obu stron

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

26.04.2019

700 1. Za + Grzegorza Jakubowskiego (1/1)

2. O radość życia wiecznego dla + Adeli Anzel

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
  Za + Zenobię Wczysła (4/8)
1800 1. Za + Weronikę Grzelkę w 24 rocz. śm.

2. Za + Kazimierza Cicheckiego (2/3)

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

27.04.2019

700 1. Za + Józefa Szałkowskiego

2. Za + Eugeniusza Muca (1/3)

1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1500 ŚLUB: Marek & Katarzyna Rucińscy
1800 1. Za + Bronisława z okazji urodzin, Monikę, Maksymiliana i Bernarda Świątkowskich oraz Ryszarda Jarmużewskiego

2. Za ++ Zygmunta i Helenę Zalewskich

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

28.04.2019

Niedziela Bożego Miłosierdzia

700 W intencji parafian i dobrodziejów
830 Za + Franciszka Urbańskiego w 1 rocz. śm.
1000 1. W int. misji, misjonarzy i Przyjaciół Misji Oblackich

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Zbigniewa Olszańskich z okazji 40 rocznicy ślubu

1130 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anastazji i Jana Błażyńskich z okazji 64 rocznicy ślubu

2. Z prośbą do Anioła Stróża o opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tymka oraz całej rodziny

1300 O Boże miłosierdzie, błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Alicji i Piotra
1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, NOWENNA
1800 1. Za + Ireneusza Rosmanowskiego w 31 rocznicę śmierci oraz ++ Michała i rodziców z obu stron

2. za ++ Jadwigę i Alfonsa Łabackich


Intencje mszalne 14.04.2019-22.04.2019

INTENCJE MSZALNE

14.04.2019-22.07.2019

NIEDZIELA
PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

14.04.2019
700 Za
++ Stefanię, Eugeniusza, Anastazję, Edmunda, Halinę i Stefana Kisickich
830 Z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaski od Chrystusa Zmartwychwstałego
dla całej rodziny, a zwłaszcza za wnuków i prawnuków
1000 1.
W int. parafian i dobrodziejów
2.
Za + Bronisławę Dąbrowską w rocznicę śmierci oraz + Maksymiliana
Dąbrowskiego
1130 Z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Anny, dla Anny z okazji 54
urodzin
1300 1.
Za + Elżbietę Świgońską w 3 rocz. śm. oraz + Edmunda Świgońskiego
2.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Wojciecha z okazji 60 urodzin
 
CHRZEST:
IGOR OCHLAK
1700 GORZKIE
ŻALE
1800 1.
Za ++ Agnieszkę i Józefa Bojarowskich, brata Franciszka oraz ++ dziadków
2.
Za + Zenobię Wczysło, o radość nieba
PONIEDZIAŁEK
WIELKIEGO TYGODNIA

15.04.2019
700 1.
Za + Mieczysława Kocińskiego (3/4)
2.
Za + Halinę Jankowską w 9 rocz. śm.
1500 KORONKA
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, ADORACJA N.S.
1800 1. Za
++ Alfonsa i Janinę Nadolskich, Barbarę i Władysława Neumann, Jerzego Barszcz
oraz Adama Krajewskiego
2. Za
++ Zofię i Edwarda Kuźmickich oraz ++ z rodziny
WTOREK
WIELKIEGO TYGODNIA

16.04.2019
700 1.
Za + Tadeusza Golubskiego (3/3)
2.
Za ++ Edwarda Kempskiego i rodziców z obu stron
1500 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA,
ADORACJA N.S.
1800 1. Za
+ Mieczysława Wilka w rocznicę śmierci
2. Za
+ Zenobię Wczysła (3/8)
3. Za
+ Krzysztofa Bagniuka, int. od przyjaciół
ŚRODA
WIELKIEGO TYGODNIA

17.04.2019
700 1.
Za ++ Urszulę Przeradzką, Jana Rygielskiego oraz ++ z rodziny
2.
Za ++ Stanisławę i Bronisława oraz ++ z rodzin Kuklińskich i Rolkowskich
1500 KORONKA
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, ADORACJA N.S.
1800 1. Za
++ Józefa i Pelagię Makowskich
2. Za
+ Piotra Nowickiego (2/4)
3. Za
+ Zbigniewa Rybińskiego
WIELKI
CZWARTEK

18.04.2019
1500 KORONKA
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
 
1. Za
+ Tadeusza Pawłowskiego w 8 rocz. śm.
2. Za
+ Elżbietę Makowską oraz ++ z rodzin Gorzka
3. Za
++ Stanisława, córkę Tereskę, rodziców z rodzin Skwiot i Rosińskich,
rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące
4. Za
++ Henryka Osmańskiego w 7 rocz. śm., Czesławę i Waleriana Fafińskich,
Konstancję i Aleksandra Osmańskich oraz ++ z obu stron
WIELKI
PIĄTEK

19.04.2019
1500 KORONKA
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, DROGA KRZYŻOWA
1800 Liturgia Męki Pańskiej
WIELKA
SOBOTA

20.04.2019
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia
2200 Liturgia Wigilii Paschalnej
 
Msza
św. dziękczynna za 65 lat pożycia małżeńskiego Ireny i Zygmunta
 
CHRZEST:
TYMOTEUSZ GÓRECKI
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21.04.2019
830 1.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Henryka Czaplińskich z
okazji 40 rocz. ślubu (oraz dla całej rodziny)
2.
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i wzrastanie w słowie Bożym dla wspólnoty
Biblijnej „Betania”
1000 Z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jerzego Sierdzińskich z okazji 50
rocznicy ślubu (oraz dla całej rodziny)
1130 1.
W 9 rocznicę śmierci Feliksa Ewertowskiego oraz ++ z rodziny Ewertowskich
2.
Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze dla Jana
i Bożeny Ferenc z okazji 45 rocz. ślubu oraz w intencji Patryka Welzant z
okazji 18 rocz. urodzin
1300 1.
Za ++ Emilię i Jana Rząców oraz ++ z rodziny
 
CHRZEST:
ANNA PANOCKA
1800 1.
W intencji parafian i dobrodziejów
2.
Za + Piotra Nowickiego (3/4)
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

22.04.2019
700 Za + Irenę Walendzik w 7 rocznicę
śmierci
830 Za
++ Mariannę i Jana Jamiołów oraz Irenę, Andrzeja i Ryszarda
1000 Z
podziękowaniem Bożej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz o łaskę zdrowia dla Krystyny i Franciszka
oraz całej rodziny
1130 1.
Za + Barbarę Neumann w 5 rocznicę śmierci oraz + Władysława Neumann
2.
Za + Dariusza Frymer w 1 rocznicę śmierci
1300 Za
+ Kazimierza Waszczaka w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin
Waszczak i Waśkowskich
 
CHRZEST:
MAGDALENA i IZABELA KOŁAKOWSKIE
1800 1.
W intencji parafian i dobrodziejów
2.
Za + Mieczysława Kocińskiego (4/4)