Ogłoszenia duszpasterskie 25.10.2020 r.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Serdecznie witamy wszystkich parafian, turystów i gości.
 2. Powiat iławski znajduje się w strefie czerwonej. Kościół jest na bieżąco dezynfekowany, by minimalizować ryzyko zakażenia. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust. Prosimy również o dezynfekcję dłoni. W tym celu przy wejściach stoją bezdotykowe stacje do dezynfekcji. W trosce o siebie nawzajem bądźmy odpowiedzialni, w tym wyraża się nasze realizowanie w praktyce przykazania miłości bliźniego. Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami w naszej świątyni może jednocześnie przebywać na modlitwie 70 osób.
 3. Zgodnie z zaleceniami Ks. Bpa Jacka Jezierskiego osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na rękę prosimy o podchodzenie na lewą stronę kościoła w kierunku ołtarza miłosierdzia a osoby pragnące przyjąć komunię św. do ust na prawą stronę kościoła w kierunku ołtarza Chrystusa Zmartwychwstałego. Bardzo proszę o przestrzeganie stron.
 4. W liturgii nadchodzącego tygodnia wspominamy: w środę, święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 5. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godzinie 17:30. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00
 6. U ministrantów przed kościołem można otrzymać kartki na wypominki. Wypisane kartki przynosimy tylko do zakrystii po Mszach świętych. Zostaną one przydzielone od razu na dany dzień. Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk.
 7. Niestety z racji obostrzeń w tym roku nie odbędzie się kolejna Iławska Noc Świętych w formie procesji przez miasto z relikwiami świętych i błogosławionych. Jednak zapraszamy, by spotkać się na modlitwie, by powierzyć się wielu świętym i błogosławionym w znaku ich relikwii prosząc zwłaszcza o ustanie pandemii i orędownictwo za nami oraz opiekę nad naszym miastem. Modlitwę rozpoczniemy w  sobotę 31 października o godzinie 19:15. Zawierzmy się tego wieczoru orędownictwu świętych i błogosławionych, którzy będą obecni w znaku ich relikwii.
 8. W przyszłą niedzielę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę. W tym roku nie będzie procesji na iławskich cmentarzach.
 9. Penitencjaria Apostolska w Watykanie wydała dekret, że w tym roku, w związku z pandemią, dotychczasowa możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych od 1-8 listopada może być przeniesiona przez każdego wiernego na innych osiem dni przez cały listopad. Dni te dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych mogą być od siebie oddzielone. Można go zyskać dla jednego zmarłego jeden raz na dzień. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 10. Wypominki - modlitwa wstawiennicza w intencji naszych bliskich zmarłych - codziennie pół godziny przed mszą św. wieczorną od 2 listopada.
 11. Kościół pozostaje otwarty przez cały dzień do dyspozycji wiernych na prywatną modlitwę.
 12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej dostępnej po Mszy św. przed kościołem.
 13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności: ++ Jadwigę Podwojewską, Krystynę Sumińską, Marka Zwalińskiego oraz Romualda Szulca.

Wieczny odpoczynek...

 


Ogłoszenia duszpasterskie 18.10.2020 r.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Serdecznie witamy wszystkich parafian, turystów i gości.
 2. Dziś niedziela misyjna, która obchodzona jest pod hasłem: Oto ja, poślij mnie! Otwiera ona tydzień misyjny w Kościele. Pamiętajmy zwłaszcza w modlitwie różańcowej w tym tygodniu o misjach na całym świecie.
 3. Powiat iławski znajduje się w strefie czerwonej. Kościół jest na bieżąco dezynfekowany, by minimalizować ryzyko zakażenia. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust. Prosimy również o dezynfekcję dłoni. W tym celu przy wejściach stoją bezdotykowe stacje do dezynfekcji. W trosce o siebie nawzajem bądźmy odpowiedzialni, w tym wyraża się nasze realizowanie w praktyce przykazania miłości bliźniego. Zgodnie z nowymi obostrzeniami w naszej świątyni może jednocześnie przebywać na modlitwie 70 osób.
 4. Zgodnie z zaleceniami Ks. Bpa Jacka Jezierskiego osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na rękę prosimy o podchodzenie na lewą stronę kościoła przy ołtarzu miłosierdzia a osoby pragnące przyjąć komunię św. do ust na prawą stronę kościoła przy ołtarzu Chrystusa Zmartwychwstałego. Bardzo proszę o przestrzeganie stron.
 5. Długo przygotowywaliśmy się, aby w nadchodzącym tygodniu przeżyć wielkie wydarzenie – Misje Święte w parafii. Niestety w związku z nowymi, kolejnymi restrykcjami podanymi przez Premiera Rządu RP, oraz z wielkiej troski o naszych parafian i gości, w porozumieniu z Ojcami mającymi prowadzić misje, podjęta została trudna decyzja o ich przełożeniu. O nowym terminie poinformujemy jak tylko zostanie ustalony. Prawdopodobnie będzie to maj 2021r. oczywiście w zależności od panującej sytuacji.
 6. Na placu przed Kościołem został ustawiony Krzyż oblacki w 100-lecie Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Poświęcimy go podczas Mszy św. o godzinie 10:00. W tym miejscu pragnę złożyć ogromne podziękowanie wszystkim osobom, dzięki którym stało się możliwe ustawienie na placu kościelnym Oblackiego Krzyża. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, projektantom i wykonawcom, dziękuję właścicielom i wszystkim pracownikom firmy IPB Stolmet sp. z o.o., a szczególnie za poświęcony czas i ogromne serce p. Józefowi Kirzanowskiemu. Wszystkim za każdą dołożona cegiełkę składam ogromne Bóg zapłać a podziękowaniem będą ofiarowane Msze Święte sprawowane w nadchodzącym tygodniu.

W tygodniu planowanych misji, 17-25 października, codziennie nadal będziemy trwali na wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy ją bezpośrednio po wieczornej Mszy św. aż do godziny 20:00. Modlimy się o rychłe ustanie epidemii. Zawierzamy w modlitwie każdą i każdego z Was – Parafian i Gości. Was również prosimy o modlitwę. Dodatkowo od poniedziałku do soboty odprawiamy Msze św. o godzinie 10:00 tak jak było zaplanowane w tygodniu misji.

 1. W liturgii nadchodzącego tygodnia wspominamy: w poniedziałek bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, męczennika; we wtorek św. Jana Kantego prezbitera; w czwartek św. Jana Pawła II, papieża.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godzinie 17:30. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00
 3. W środę spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania grupa trzecia. Spotkanie w kościele o godzinie 18:00.
 4. Kościół pozostaje otwarty przez cały dzień do dyspozycji wiernych na prywatną modlitwę.
 5. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej dostępnej po Mszy św. przed kościołem.
 6. U ministrantów przed kościołem można otrzymać kartki na Wypominki. Czytelnie wypełnione przynosimy do zakrystii.
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności: + Eugenię Kraszkiewicz. Wieczny odpoczynek...