Parafialny Zespół CARITAS rozpoczął swoją działalność 5 maja 1992 roku. Tego dnia grupa osób pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza o. Piotra Sadownika OMI, powołała zespół charytatywny w celu niesienia pomocy osobom najuboższym w parafii.

Obecną formę działalności i nazwę określa Dekret Biskupa Elbląskiego z dnia 26.10.1992r. powołujący do istnienia Caritas Diecezji Elbląskiej, a Dekret Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej z dnia 06.04.1999 r. powołał do istnienia nasz Parafialny Zespół CARITAS.

Pozyskiwanie środków odbywa się poprzez przeprowadzanie zbiórek pieniężnych przed kościołem, a także z ofiar od osób prywatnych. Drobne fundusze pochodzą również ze sprzedaży m. in. baranków wielkanocnych i świec wigilijnych.

Parafialny Zespół Caritas zbiera odzież, sprzęt gosp. domowego, meble, środki czystości itp, aby móc rozdysponować ją potrzebującym. 

Do form pomocy należy:

  • zakup żywności;
  • zakup leków (główna pomoc);
  • zakup odzieży;
  • organizowanie paczek żywnościowych przed świętami (dla ok 30 rodzin z parafii).

Obecnie Parafialny Zespół CARITAS tworzy 5 osób.

Dyżur dla potrzebujących pełniony jest w każdą środę od godziny 15-tej. 

Opiekunem duchowym Parafialnego Zespołu CARITAS  jest:  o. Andrzej Albiniak OMI – proboszcz parafii.