MSZE  ŚWIĘTE  ZA  BLISKICH  ZMARŁYCH

Od uczestników Mszy św. pogrzebowych

Za + Czesława Grausz

15.01.2020 – Msza św. o godz.    7:00

Za + Witolda Pietraszek

16.01.2020 – Msza św. o godz.    7:00

Za + Barbarę Sikorską

23.01.2020 – Msza św. o godz.    7:00

Za + Wiktorię Zecha

27.01.2020 – Msza św. o godz.    18:00

Za + Małgorzatę Licznerską

03.02.2020 – Msza św. o godz.    18:00

Za + Henryka Smolarka

04.02.2020 – Msza św. o godz.    18:00