Od uczestników Mszy św. pogrzebowych

Za + Teresę Powałka

16.10.2019 – Msza św. o godz.    18:00

Za + Andrzeja Brzezin

30.10.2019 – Msza św. o godz.    18:00

Za + Halinę Różyńską

04.11.2019 – Msza św. o godz.    07:00