Iława, 22 kwietnia 2019 r.

MSZE  ŚWIETE  ZA  BLISKICH  ZMARŁYCH

Od uczestników Mszy św. pogrzebowej:

Za + Zenobię Wczysła

26.04.2019 – Msza św. o godz.      15.00

29.04.2019 – Msza św. o godz.     07.00

05.05.2019 – Msza św. o godz.      18.00

06.05.2019 – Msza św. o godz.     07.00

09.05.2019 – Msza św. o godz.     07.00

21.05.2019 – Msza św. o godz.      18.00

Za + Piotra Nowickiego

25.04.2019 – Msza św. o godz.     07.00

Za + Halinę Jagielską

23.04.2019 – Msza św. o godz.     07.00

Za + Eugeniusza Muca

27.04.2019 – Msza św. o godz.     07.00

30.04.2019 – Msza św. o godz.    07.00

03.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Kazimierza Cicheckiego

26.04.2019 – Msza św. o godz.      18.00

29.04.2019 – Msza św. o godz.     07.00

Za + Mariannę Kowalską

24.05.2019 – Msza św. o godz.    18.00

01.06.2019 – Msza św. o godz.    07.00

04.06.2019 – Msza św. o godz.   07.00

Za + Jana Gawińskiego

19.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Krystynę Gomoliszek

5.06.2019 – Msza św. o godz.     7.00

Za + Henryka Wrzesińskiego
10.06.2019 – Msza św. o godz.     7.00

Za + Zbigniewa Rybińskiego

17.04.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Grzegorza Jakubowskiego

26.04.2019 – Msza św. o godz.     7.00

Za + Bernadetę Najdrowską

30.04.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Danielę Orczyk

02.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Urszulę Racławską

06.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Janinę Czekańską

13.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00

Za + Wacława Ostrowskiego

17.05.2019 – Msza św. o godz.     18.00