Iława,  16  września  2018 r.

 

MSZE  ŚWIETE  ZA  BLISKICH  ZMARŁYCH

Z  ofiar  złożonych  w  dniu  pogrzebu

zostaną  odprawione  Msze  Święte:

 

Za  +  Marka  Orzechowskiego  (7)

17.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

26.09.2018 – Msza św. o godz. 18.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

30.09.2018 – Msza św. o godz. 18.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

04.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

09.10.2018 – Msza św. o godz. 18.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

15.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00 – od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

Za  +  Halinę  Pączkowską  (7)

18.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

24.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00 – od sąsiadów z ul. Grudziądzkiej

30.09.2018 – Msza św. o godz. 11.30 – od sąsiadów z ul. Grudziądzkiej

Za  +  Teresę  Polak  (13)

18.09.2018 – Msza św. o godz. 18.00

26.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

03.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

12.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

19.10.2018 – Msza św. o godz. 15.00

27.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

15.11.2018 – Msza św. o godz. 18.00

Za + Józefa Kordalskiego (7)

18.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

19.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

20.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

21.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Jadwigę Piszewską (9)

20.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

25.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

27.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

28.09.2018 – Msza św. o godz.   7.00

01.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

02.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

05.10.2018 – Msza św. o godz.   7:00

Za + Bronisławę Żurkowską (7)

08.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

09.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

10.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

11.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

13.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

17.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

18.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Zofię Goniszewską (5)

10.10.2018 – Msza św. o godz.   18.00

11.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

17.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

22.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

24.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Czesława Kulkowskiego (6)

10.10.2018 – Msza św. o godz.   18.00

16.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

18.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

23.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

24.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

25.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Stanisława Borka (4)

11.10.2018 – Msza św. o godz.   18.00

25.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

30.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

07.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Pelagię Zaborską (4)

07.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

13.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

14.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

15.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Mieczysława Kaczmarczyka (5)

20.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00

21.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

22.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

23.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

27.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Halinę Stawicką (12)

15.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

15.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00 od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego 40

19.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00

od sąsiadów z ul. Dąbrowskiego 40

20.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

21.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

23.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00

27.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

28.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

29.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

03.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

04.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

08.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Antoniego Bronkę (7)

27.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00

28.11.2018 – Msza św. o godz.   7.00

29.11.2018 – Msza św. o godz.   18.00

11.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

27.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

29.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Jolantę Gurgielewicz (9)

20.12.2018 – Msza św. o godz.   18.00

22.12.2018 – Msza św. o godz.   18.00

24.12.2018 – Msza św. o godz.   00.00

25.12.2018 – Msza św. o godz.   10.00

26.12.2018 – Msza św. o godz.   8.30

27.12.2018 – Msza św. o godz.   18.00

28.12.2018 – Msza św. o godz.   7.00

29.12.2018 – Msza św. o godz.   18.00

31.12.2018 – Msza św. o godz.   18.00

Za + Wandę Essę (4)

08.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

09.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

15.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

30.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00

Za + Tadeusza Zalewskiego (4)

01.10.2018 – Msza św. o godz.   7.00