INTENCJE MSZALNE

09.04.2023 – 16.04.2023

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

09.04.2023 r.

830 W intencji parafian i dobrodziejów.
1000 Za + Alfonsa Podowskiego w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obojga stron i ++ z rodziny.
1130 Za ++ Marka i Czesława Siudzińskich, + Marka Starczewskiego oraz ++ z rodziny o radość nieba.
1300 Za + Stefana Kukowskiego w 36 rocznicę śmierci.

Chrzest: Laura Dobrzeniecka.

1800 Za ++ Edwina i Jadwigę Szczepańskich, Mariannę i Jana Szynkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

10.04.2023 r.

700 Za ++ Jana Główczewskiego w rocznicę śmierci, + Leona Główczewskiego oraz ++ rodziców Główczewskich i Rygielskich.
830 Za + Halinę Jankowską w 13. rocznicę śmierci.
1000 Za ++ Bronisławę, Stanisława, Tadeusza, Henryka Martynów.
1130 Z okazji urodzin Ani z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla niej i całej rodziny.
1300 Za ++ Bronisławę i Maksymiliana Dąbrowskich.
1800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Rafała Kulkowskich w 30. rocznicę ślubu i w dniu urodzin Eweliny.

 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

11.04.2023 r.

700 W dniu 15 urodzin Tadeusza dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Fatimskiej oraz dobry wybór dalszej nauki.
1800 1. Za + Edwarda Rittera w 11. rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron.

2. Za ++ Mariannę i Alojzego Wiśniewskich.

 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

12.04.2023 r.

700 Za ++ Marię, Jana Kapiców, ++ Antoniego i Bogusławę Kapiców oraz wszystkich ++ krewnych.
1800 1. Za ++ Irenę i Zbigniewa Pawskich.

2. Za ++ Henryka Resickiego w 10 rocznicę śmierci oraz ++ Cecylię Resicką, Henryka i Halinę Przekopowiczów oraz ++ z rodziny.

 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

13.04.2023 r.

700 O zdrowie dla Barbary Gurzyńskiej oraz o życie wieczne dla ++ Gabrieli, Jacka, Wandy, Leonarda, za ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
1800 1. Za + Wieczysława Skórę w 1. rocznicę śmierci.

2. W 15. rocznicę ślubu Remigiusza i Anny dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej fatimskiej na dalsze lata życia, oraz z prośbą o zdrowie dla Karola.

 

 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

14.04.2023 r.

700 O miłosierdzie Boże i pokój dla świata.
1500 Za ++ Stanisławę, Adama i Jana Zamroch oraz ++ z rodziny.
1800 Za ++ w czyśćcu cierpiących.

 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

15.04.2023 r.

700 O umocnienie wiary, nadziei i miłości dla całej rodziny, dzieci i wnuków.
1800 Za + Wojciecha Maliszewskiego w 1. rocznicę śmieci.

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16.04.2023 r.

700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Miłosiernego Boga dla Alicji i Piotra.
830 W intencji parafian i dobrodziejów.
1000 Za + Wacława Ostrowskiego w 4. rocznicę śmierci.
1130 Za ++ Alfonsa w rocznicę śmierci i Janinę Nadolskich, ++ Barbarę Neumann w rocznicę śmierci i Władysława Neumann oraz + Adama Krajewskiego.
1300 Za + Mieczysława Wilka w rocznicę śmierci.
1800 Za ++ Bronisława z okazji urodzin i Agatę Kasprowiczów oraz ++ rodziców i krewnych z obu stron.