INTENCJE MSZALNE

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

29.10.2023 r.

700 W intencji parafian i dobrodziejów.
830 Za ++ Halinę, Edwarda, Radosława Pączkowskich i ++ z rodziny Ostrowskich i Pączkowskich.
1000 Za ++ Bronisławę, Stanisława, Tadeusza i Henryka Martynów.
1130 W intencji Hani i Martynki z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów na dalsze lata.
1300 Za + Michała Kozickiego oraz ++ Genowefę i Jana Kozickich.
1730 Nabożeństwo różańcowe.
1800 Za + Stanisława Stankiewicza i ++ z rodziny Stankiewiczów – Bronisławę i Józefa oraz ++ z rodziny Kapiców – Marię, Jana, Antoniego i Bogusławę oraz ++ krewnych.

29.10.2023 – 05.11.2023

 

 

 

PONIEDZIAŁEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

30.10.2023 r.

700 Z podziękowaniem za szczęśliwe wyjście z wypadku oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, miłość, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Lucyny i Józefa oraz ich dzieci.
1730 Nabożeństwo różańcowe.
1800 1. Za ++ Jana, Zygmunta, Adama i Tadeusza Pawłowskich i ++ rodziców z obu stron.

2. Za ++ Urszulę, Tadeusza i Jerzego Pielenc oraz Małgorzatę i Józefa Reichel.

 

 

 

 

 

WTOREK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

31.10.2023 r.

700 Za + Zbigniewa Bytnera oraz ++ z rodziny z obojga stron.
1730 Nabożeństwo różańcowe.
1800 1. W intencji dziękczynnej wiadomej Panu Bogu.

2. Za + Danutę Kikowską w rocznicę śmierci.

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2023 r.

700 Za + Zdzisława Śliwę w 6. rocznicę śmierci.
830 Za ++ Jana Niechczyńskiego, Leonarda Baranowskiego w 8. rocznicę śmierci, Wiesława Wawrowskiego i ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
1000 Za + Jadwigę Dekarską w 3. rocznicę śmierci oraz ++ Weronikę, Tadeusza i Wiesława Dekarskich.
1130 Za + Jerzego Sobieraja w 3. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.
1800 Za ++ Dorotę i Andrzeja Kaźmierskich o radość życia wiecznego.

 

 

 

CZWARTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

DZIEŃ ZADUSZNY

02.11.2023 r.

700 Za ++ w czyśćcu cierpiących.
900 Za ++ Jadwigę i Edwina Szczepańskich, Mariannę i Jana Szynkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
1730 Wypominki.
1800 1. Za ++ Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Przyjaciół Misji Oblackich – intencja od wspólnoty Żywego Różańca.

2. Za + Wiesława Dekarskiego – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

 

 

 

 

PIĄTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

03.11.2023 r.

700 Za + Leszka Fedan w 2. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
1500 Za ++ Mariannę i Józefa Jasińskich oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron.
1730 Wypominki.
1800 1. Za ++ Bronisława i Agatę Kasprowicz, Ryszarda Jarmużewskiego, rodziców, rodzeństwo oraz krewnych z obu stron.

2. Za + Astridę Kemską – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

04.11.2023 r.

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

700 Za ++ Mariannę i Franciszka Jankowskich o radość życia wiecznego.
1730 Wypominki.
1800 1. W intencji Heleny Maliszewskiej z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata.

2. Za + Jana Jankowskiego w 30. rocznicę śmierci.

 

 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

05.11.2023 r.

700 Za + Ewę Świniarską z okazji urodzin, + Mieczysława Świniarskiego i ++ z rodziny.
830 Za ++ członków Żywego Różańca.
1000 Za ++ z rodzin Faltynowskich, Mroczkowskich, Liberackich, Kliniewskich, krewnych, sąsiadów, Ojców Misjonarzy Oblatów M.N. posługujących w naszej parafii i wszystkich ++ w czyśćcu cierpiących.
1130 Za ++ z rodziny Dąbrowskich i + Jakuba Matuszewskiego.
1300 W intencji parafian i dobrodziejów.
1730 Wypominki.
1800 Za + Henryka Wesołowskiego w 19. rocznicę śmierci.