GRUPY DUSZPASTERSKIE

PROWADZĄCE DROGĘ KRZYŻOWĄ

W WIELKIM POŚCIE 2019

godz. 17:30

 

15 marca  –  WSPÓLNOTA STUDNIA

22 marca  –  WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

29 marca  –  WSPÓLNOTA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

5 kwietnia  –  WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

12 kwietnia  –  WSPÓLNOTA  DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

19 kwietnia  –  WIĘŹNIOWIE ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE