INTENCJE MSZALNE

24.10.2021 – 31.10.2021

  NIEDZIELA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

24.10.2021 r.

700 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
830 Za ++ Natalię w 3 rocz. śmierci i Bonifacego Błażejewskich oraz ++ z rodziny.
1000 W intencji misji, misjonarzy i Przyjaciół Misji Oblackich.
1130 1. Za ++ Halinę Pączkowską w dniu urodzin oraz Krystynę Laskowską.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  oraz Anioła Stróża dla Alana z okazji 13 urodzin.

1300 W 1 rocz. ślubu dla  Justyny i Karola prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów oraz Franciszka z okazji chrztu św.

Chrzest: Franciszek Zieliński.

1730 Różaniec
1800 Za + Marka Borkowskiego.

 

PONIEDZIAŁEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

25.10.2021 r.

700 Z okazji urodzin o dary Ducha Świętego dla siostry Marii Karoliny, Sióstr od Świętego Krzyża oraz błogosławieństwo Boże dla 10 letniego wnuka Jana Leona.
1730 Różaniec
1800 1. Za ++ Alicję i Wiktora Godlewskich, Leona, Bronisławę, Franciszka Godlewskich, Wenantynę i Mariana Dec, Reginę, Józefa i Lubomira Staniszewskich, Krystynę i Zdzisława Drewniaków.

2. Za + Anielę i Feliksa Wiatrowskich.

 

WTOREK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

26.10.2021 r.

700 Za + Eugeniusza Mówińskiego.
1730 Różaniec
1800 1. Za ++ Emilię, Heliodora, Tadeusza Siekluckich oraz Danutę i Jana Orczyk.

2. Za + Dorotę Żbikowską w 1 rocz. śmierci oraz ++ Janinę
i Sławomira Żbikowskich.

 

ŚRODA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

27.10.2021 r.

700 Za + Czesława Siudzińskiego- od uczestników Mszy św. pogrzebowej.
1730 Różaniec
1800 1. Za + Andrzeja Rucińskiego z okazji urodzin.

2. Za + Wandę Morawską o łaskę nieba.

 

CZWARTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

28.10.2021 r.

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

700 Za + Zofię Domurad oraz ++ z rodziny Domurad
i Koniecznych.
1730 Różaniec
1800 1. Za + Franciszka Urbańskiego, ++ kuzynów, kuzynki, ++ ojców oblatów z naszej parafii.

2. Za + Tadeusza Bytnera, Tadeusza Zakrzewskiego, sąsiadkę Zdzisławę, rodziców i rodzinę z obojga stron.

 

PIĄTEK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

29.10.2021 r.

700 W oddanie się w Opiekę Matki Bożej Adama Króla.
1500 Za ++ Urszulę i Tadeusza Pielenc, Małgorzatę i Józefa Rerchel.
1730 Różaniec
1800 1. Za ++ Zenona i Edwardę Puchalskich, Andrzeja Kubackiego, Eugeniusza i Danutę Kubackich, Władysława i Irenę Krzesińskich oraz Romualda i Janinę Szulc i Macieja Kapcińskiego.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Hani z okazji 11 urodzin oraz dla jej rodzeństwa: Martyny i Borysa.

 

SOBOTA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

30.10.2021 r.

700 1. Za ++ z rodziny Stankiewiczów: Stanisława, Bronisławę, Józefa i wszystkich krewnych z rodziny Kapiców: Jana, Marię, Antoniego, Bogusławę i wszystkich krewnych.

2. Za + Krystynę Gabriel- od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

1730 Różaniec
1800 1. Za ++ Ryszarda i Bożenę Kędzior.

2. Za + Jadwigę Pędzich, Apolonię i Mariana Długołęckich, Helenę Pędzich, Helenę i Teodora Najdrowskich.

 

  NIEDZIELA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

31.10.2021 r.

700 W intencji Parafian i Dobrodziejów.
830 Za ++ Erykę Roznerską i Dariusza Roznerskiego.
1000 W ++ Bronisławę, Stanisława, Tadeusza i Henryka Martynów.
1130 Za ++ Jana, Zygmunta, Adama i Tadeusza Pawłowskich oraz rodziców z obu stron.
1300 Za + Michała Kozickiego w rocz. śmierci.
1730 Różaniec
1800 Za + Zbigniewa Bytnera, ++ rodziców i rodzinę z obojga stron.