W tym roku zgodnie z komunikatem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego wywieszonym w gablocie, kierując się troską o zdrowie nas wszystkich, nie odbywają się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie rodzin. Kolęda odbywać się będzie jedynie na wyraźne zaproszenie przez wiernych. W związku z tym rodziny i osoby pragnące przyjąć kapłana z błogosławieństwem proszę, aby do wystawionej w kruchcie kościoła skrzynki wrzuciły karteczkę z nazwiskiem, adresem i numerem telefonu. Następnie ustalimy datę kolędy i poinformujemy.

Zgłoszenia do przyjęcia kolędy prosimy dokonać do nowego roku

 

Rozpoczynamy każdego dnia od godziny 16:00

 

  • 28.12.2021r. –  dla zgłoszonych z ulic: Bandurskiego, Barlickiego, Elbląskiej, Bydgoskiej, Grudziądzkiej, Malborskiej, Chełmińskiej
  • 29.12.2021r. . –  dla zgłoszonych z ulicy: Dąbrowskiego
  • 30.12.2021r. –  dla zgłoszonych z ulic: Narutowicza, Niepodległości, M. Konopnickiej, Obr. Westerplatte.
  • 03.01.2022r. –  dla zgłoszonych z ulic: Gizewiusza, Mazurskiej, Sienkiewicza, Kajki, Polnej, Plażowej, Stacyjnej, Piotra Skargi, Jagiellończyka, Mierosławskiego, Szeptyckiego
  • 04.01.2022r. –  zgłoszenia dodatkowe
  • 05.01.2022r. –  zgłoszenia dodatkowe
  • 07.01.2022r. –  zgłoszenia dodatkowe
  • 08.01.2022r. –  zgłoszenia dodatkowe
  • 09.01.2022r. Msza święta kolędowa w intencji wszystkich mieszkańców parafii o godzinie 10:00.

 

Wszyscy zgłoszeni zostaną również poinformowani telefonicznie o wizycie.

 

PLAN KOLĘDY MOŻE ULEC ZMIANIE