NIEDZIELA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

 30.10.2022 r.

700 Za + Wandę Ewertowską (greg. 30).
830 Za ++ Halinę Pączkowską w dniu urodzin oraz Krystynę Laskowską.
1000 Za ++  Bronisławę, Stanisława, Tadeusza, Henryka Martynów.
1130 Za ++ Williego Orłowskiego i Marzenę Ulatowską.
1300 Za ++ Michała, Genowefę i Jana Kozickich.

Chrzest: Kazimierz Leszek.

1730 Różaniec.
1800 Za ++ Edmunda Marchlewskiego z okazji urodzin.
PONIEDZIAŁEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

31.10.2022 r.

700 Za + Zbigniewa Bytnera oraz ++ z rodziców z obu stron.
1730 Różaniec.
1800 1. Za ++ Jana, Adama, Zygmunta Pawłowskich oraz rodziców z obu stron.

2. Za ++ Jadwigę, Helenę, Czesława Pędzich, Apolonię i Mariana Długołęckich, Helenę i Teodora Najdrowskich.

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2022 r.

700 Za ++ Mariannę i Józefa Jasińskich, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
830 Za ++ Jana Niechczyńskiego, Leszka Baranowskiego w 7 rocznicę śmierci i ++ rodziców i rodzeństwo.
1000 Za + Jadwigę Rygielską i ++ z rodziny.
1130 Za ++ z rodziny Stankiewiczów: Stanisława, Bronisławę i Józefa oraz ++ z rodziny Kapiców: Jana, Marię, Antoniego, Bogumiłę i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1300 Za + Zdzisława Śliwę w 5 rocznicę śmierci.
1800 Za ++ Mariannę i Alojzego Wiśniewskich oraz za ++ dziadków Wiśniewskich i Lewandrowskich.

 

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

02.11.2022 r.

700 Za + Jerzego Sobieraja w 3 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
900 Za + Erykę i Dariusza Roznerskich, ++ rodziców i teściów, krewnych i sąsiadów.
1730 Wypominki.
1800 1. Za wszystkich ++ Misjonarzy Oblatów MN i Przyjaciół Misji Oblackich – intencja od wspólnoty Żywego Różańca.

2. Za + Jacka Woźniaka – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

 

 

CZWARTEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

03.11.2022 r.

700 Za + Leszka Fedon w 1 rocznicę śmierci.
1730 Wypominki.
1800 1. Za ++ rodziców i brata, ++ z rodziny Stryjewskich, Pelc, Łątkowskich, Gumińskich i ++ krewnych.

2. Za ++ Antoninę i Antoniego Szymańskich i wszystkich ++ z rodziny, Weronikę, Jana, Jerzego, Józefa Michalaków.

 

PIĄTEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

04.11.2022 r.

700 Za + Kazimierza w dniu urodzin, + Helenę i ++ z rodziny.
1500 Za + Elżbietę Orzechowską – intencja od sąsiadów z ulicy Chełmińskiej.
1730 Wypominiki.
1800 1. Za + Jana Jankowskiego i ++ z rodziny.

2. Za ++ Jadwigę i Edwina Szczepańskich, Mariannę i Jana Szynkowskich i ++ w czyśćcu cierpiących.

SOBOTA  XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

05.11.2022 r.

700 Za + Jakuba Matuszewskiego i ++ z rodziny Dąbrowskich.
1730 Wypominki.
1800 1. Za ++ Mariannę i Franciszka Jankowskich.

2. Za ++ rodziców Dorotę Kaźmierską w 12 rocznicę śmierci i Andrzeja Kaźmierskiego w 7 rocznicę śmierci.

 

NIEDZIELA XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

 06.11.2022 r.

700 Za ++ Leona Główczewskiego, Jana Główczewskiego oraz rodziców z obojga stron.
830 Za ++ członków wspólnoty Żywego Różańca.
1000 Za ++  z rodzin Faltynowskich, Mroczkowskich, Liberackich, Klinieckich, ++ krewnych, Oo. Misjonarzy Oblatów MN pracujących w naszej parafii, sąsiadów, znajomych, wszystkich ++ w czyśćcu cierpiących.
1130 Za + Czesława Bytnera w 1 rocznicę śmierci.
1300 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożeji dary Ducha Świętego dla Hani z okazji 12 urodzin.
1730 Różaniec.
1800 Za Henryka Wesołowskiego w 18 rocznicę śmierci.